Opiskelijahuoltoryhmä

Opiskelijahuoltoryhmän tavoitteena on opiskelijoiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen. 

Opiskelijahuoltoa koordinoi opiskelijahuoltoryhmä. Opiskelijahuoltoryhmään kuuluvat rehtori, koulupsykologi, terveydenhoitaja, erityisopettaja, kuraattori ja opinto-ohjaaja. Ryhmänohjaajia kutsutaan säännöllisesti mukaan opiskelijahuoltoryhmän kokouksiin sekä tarvittaessa myös opiskelijan huoltajat.