Ajankohtaista

16.09.2021: Rajamäen stipendirahaston apurahahaku avoinna 27.10.2021 asti

Apurahahaun tiedote:
 
 
Rajamäen yhteiskoulun stipendirahasto

  
jakaa hakemuksesta apurahoja entisille Seitsemän veljeksen koulun (ent. Rajamäen yläaste) ja Nurmijärven lukion Rajamäen toimipisteen (ent. Rajamäen lukio) opiskelijoille.

 
Apurahaa voivat hakea Nurmijärven lukion Rajamäen toimipisteestä (ent. Rajamäen lukio) päättötodistuksen saaneet korkeakoulutasoisissa jatko-opinnoissaan edistyneet, vähintään toisen vuoden opiskelijat. Tukeen ovat oikeutettuja myös sellaiset opiskelijat, jotka ovat saaneet päästötodistuksen Seitsemän veljeksen koulusta (ent. Rajamäen yläaste) ja jatkaneet toisen as-teen opintojaan ammatillisessa oppilaitoksessa, mutta eivät kuitenkaan toises-sa lukiossa. Hakijat ovat vähintään toisen vuoden opiskelijoita korkeakoulussa.

 
Etusijalla ovat ne, jotka eivät ole aikaisemmin stipendirahastosta apurahaa saaneet. Mainitse hakemuksessasi, milloin olet opiskellut ent. Rajamäen luki-ossa tai ent. Rajamäen yläasteella.

 
Allekirjoitetussa hakemuksessa tulee mainita hakijan kotiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä pankkiyhteystiedot.

 
Hakemukseen on liitettävä: verotustodistus viimeksi toimitetusta verotukses-ta, arvio bruttotuloista opintovuoden 1.7.2021-30.6.2022 aikana, oppilaitok-sen antama opintosuoritusselvitys, eritelty arvio opintovuoden opiskelukustan-nuksista sekä rahoitussuunnitelma.

 
Hakemukset liitteineen on toimitettava stipendirahaston hoitokunnalle 27.10.2021 mennessä postitse osoitteella:
Rajamäen yhteiskoulun stipendirahasto, Kuntolanpolku 3B, 05200 Rajamäki
tai sähköpostilla eija.anttila@nurmijarvi.fi

 
Lisätietoja saa puhelimitse 040 317 4173 tai 040 317 2884 sekä sähköpostilla eija.anttila@nurmijarvi.fi

 
Stipendirahaston hoitokunta
 
 


Takaisin