Opiskelijakunta

Opiskelijakunnan hallitus edustaa opiskelijoita heitä koskevissa asioissa ja pyrkii edistämään opiskelun mukavuutta. Hallitus koostuu jokaisen vuosiluokan vapaaehtoisista opiskelijoista, jotka kokoontuvat päättämään yhteisistä asioista aina tarpeen vaatiessa. Hallituksen puheenjohtaja osallistuu myös johtokunnan ja opettajien kokouksiin.

Hallituksen toimintaan kuuluu siis tietenkin myös erilaisten tapahtumien, tempausten ja teemapäivien järjestäminen. Perinteeksi ovat nousseet lukion pikkujoulut sekä beach partyt kevätlukukauden päätteeksi. Tempausten avulla pyritään luomaan yhteishenkeä ja piristystä arkeen.

Ideoita ja ehdotuksia kouluviihtyvyyden parantamiseksi otetaan mielellään vastaan!