Oppilaskunta

Oppilaskunnan hallitus edustaa opiskelijoita heitä koskevissa asioissa ja pyrkii edistämään opiskelun mukavuutta. Hallitus koostuu jokaisen vuosiluokan vapaaehtoisista opiskelijoista, jotka kokoontuvat päättämään yhteisistä asioista aina tarpeen vaatiessa. Hallituksen puheenjohtaja osallistuu myös johtokunnan ja opettajien kokouksiin.

Hallituksen toimintaan kuuluu siis tietenkin myös erilaisten tapahtumien, tempausten ja teemapäivien järjestäminen. Perinteeksi ovat nousseet lukion pikkujoulut ennen joululomaa ja beach partyt kevätlukukauden päätteeksi. Tempausten avulla pyritään luomaan yhteishenkeä ja piristystä arkeen.

Ideoita ja ehdotuksia kouluviihtyvyyden parantamiseksi otetaan mielellään vastaan. Muista, että hallitus on vain yksi väylä vaikuttaa. Jos et uskalla mennä yksin Jyrkin puheille, niin voit puhua jollekin hallituksen jäsenelle, joka ottaa asian puheeksi seuraavassa kokouksessa.