Opiskeluaika

Lukiossa vaikutat itse opinto-ohjelmaasi ja opiskeluaikatauluusi. Luokattomuus mahdollistaa opintojen hidastamisen neljään vuoteen. Perustellusta syystä rehtori voi neljännen vuoden jälkeenkin antaa suoritusaikaan pidennystä. Useimmilla lukiolaisilla opiskelu kestää kolme vuotta.

Koko lukion vähimmäiskurssimäärä on 75 kurssia, maksimimäärää ei ole. Lukion suorittaminen kolmessa vuodessa edellyttää, että jo ensimmäisenä opiskeluvuotena opinto-ohjelma on laadittava riittävän tiiviiksi. Se tarkoittaa, että ensimmäiselle vuodelle on valittava 28 - 30 kurssia.

Oheisena ns. hälytysrajat eli kuinka paljon kursseja pitäisi vähintään olla kunkin jakson jälkeen, jos aiot ylioppilaaksi kolmessa vuodessa:

 

1.jakso

2.jakso

3.jakso

4.jakso

5.jakso

1.v

5 kurssia

10 kurssia

16 kurssia

22 kurssia

28 kurssia

2.v

33 kurssia

39 kurssia

45 kurssia

51 kurssia

57 kurssia

3.v

63 kurssia

69 kurssia

75 kurssia

 

 

Neljän vuoden suunnitelmalla

 

1.jakso

2.jakso

3.jakso

4.jakso

5.jakso

1.v

4 kurssia

9 kurssia

14 kurssia

19 kurssia

24 kurssia

2.v

29 kurssia

33 kurssia

37 kurssia

41 kurssia

45 kurssia

3.v

49 kurssia

53 kurssia

57 kurssia

61 kurssia

65 kurssia

4.v

68 kurssia

72 kurssia

75 kurssia

 

 

 

Jotta opiskelusi etenee toiveittesi mukaisesti, on paras laatia suunnitelma paitsi seuraavaa lukuvuotta myös koko lukioaikaa varten. Opinto-ohjelman ja työjärjestyksen laatimisessa sinua auttavat ryhmänohjaaja, opinto-ohjaaja ja rehtori. Opinto-ohjelman tulee sisältää kaikki oppiaineiden pakolliset kurssit, vähintään 10 syventävää kurssia sekä muita valinnaisia kursseja niin, että lukion suorittamiseen tarvittava vähimmäismäärä eli 75 kurssia täyttyy. Opiskelija on itse velvollinen seuraamaan suorituksiaan ja vastaamaan siitä, että kurssimäärä täyttyy.

 Tehtyä opinto-ohjelmaa tulee noudattaa. Opinto-ohjelman muutoksesta on keskusteltava hyvissä ajoin ennen seuraavan jakson alkua rehtorin kanssa. Yksittäisen opiskelijan opinto-ohjelman muuttaminen vaikuttaa aina myös opetusryhmien kokoon.

 Muistilista

1.vuosikurssin opiskelija

è lue opinto-opas tarkkaan

è kysy aina neuvoa etukäteen, älä jälkikäteen

è sinä olet vastuussa opinnoistasi

è kaikki poissaolot on selvitettävä välittömästi

è tarkista kurssimääräsi(n. 30-35 kurssia)

2.vuosikurssin opiskelija

è tarkista kurssimääräsi (n. 30-35 kurssia), koska kolmannen vuoden opinnot kestävät vain kolme jaksoa

è toinen vuosi on työntäyteinen vuosi

3.vuosikurssin opiskelija

è tarkista jo syksyn alkaessa, että riittävä kurssimäärä on koossa

è ylioppilastutkinnossa kirjoitettavan aineen pakolliset kurssit pitää olla hyväksytysti suoritettuna kirjallisten kokeiden alkuun mennessä(syksyn kirjoittajilla kirjoitettavan aineen viimeinen pakollinen kurssi pitää olla meneillään).

è lukion päättötodistuksen saamiseksi 30.5.2020 pitää kaikki suoritukset olla toimitettuna opettajalle 29.4.2020 mennessä.

è lukio on suoritettu vasta, kun vähintään 75 kurssia,(joista vähintään 10 syventävää) on suoritettu opetussuunnitelman edellyttämällä tavalla.