New Media Writing -projekti

Jyväskylän yliopiston Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos tutkii uuden median oppimisympäristöjä sekä kehittää uuden median kirjoittamisen pedagogiaa. Jyväskylän yliopisto ja Rajamäen lukio ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen, jonka puitteissa Rajamäen lukio toimii New Media Writing- pilottiprojektin kenttätutkimusympäristönä.

Tutkimusprojekti on alkanut vuonna 2012 ja sen tuloksena syntyy kansainväliselläkin tasolla uraa uurtava uuden median kirjoittamisen pedagoginen malli, joka yhdistää digitaaliset oppimisympäristöt, yhteisölliset menetelmät sekä luovan toiminnan.  Malli on yhteneväinen Melbournen yliopiston, Microsoftin, Ciscon sekä Intelin luotsaaman globaalin tutkimusprojektin ATC21:n  luomien 21st century skills-periaatteiden kanssa.

Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen tutkijat ja kirjoittamisen maisteriopiskelijat ovat pitäneet projektin puitteissa muun muassa seuraavia monimuotokursseja:

Johdatus uuden median kirjoittamiseen

Rap-lyriikkaa Facebook- ja YouTube -ympäristöissä

Draaman käsikirjoituskurssi SIMS-peliympäristössä

 

Linkkejä:

Nurmijärven Uutiset 22.2.2012 " Rajamäen lukiosta uuden median kirjoittamisen pilottilukio" 

Virke-lehti 2/2013 "Yo! Rajamäen lukiossa tekstit taipuivat rap-videoiksi YouTubiin" 

ITK interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2014 - seminaari "Mitä on 2000-luvun kirjoittamisen opetus?" 

Jyväskylän yliopiston kirjoittamisen tutkimuksen tietopankki "Uuden kirjoittamisen lukioprojekti. ppx" 

Mitä on uuden kirjoittamisen pedagogia?

Lisätietoja: 

Rajamäen lukio

Outi  Kallionpää

outi.kallionpaa@nurmijarvi.fi