Uskonnon kursseja voi käydä myös muussa kuin numerojärjestyksessä. 

 

UE 1 Uskonto ilmiönä – kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin jäljillä (I) pakollinen kurssi 

*Uskonto ilmiönä, uskonnon määrittely ja tutkiminen  

*Maailman ja Suomen uskontotilanne 

*Pyhien kirjojen synty, asema, käyttö ja tulkintatavat  

*Kolmeen maailmanuskontoon – kristinuskoon, juutalaisuuteen ja islamiin liittyvät ajankohtaiset kysymykset  

*Kehittää valmiuksia toimia työelämässä ja kansainvälisissä yhteyksissä 

 

UE 2 Maailmanlaajuinen kristinusko (II) pakollinen kurssi 

*Kristinuskon keskeiset suuntaukset ja syntytausta 

*Uskonnon asema ja taustat eri puolilla maailmaa 

*Ajankohtaisia kristinuskoon liittyviä kysymyksiä 

 

UE 3 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä (I-II) 

*Hindulaisuus, buddhalaisuus, taolaisuus, sintolaisuus, kungfutselaisuus, luonnonuskonnot 

*Uusien uskonnollisten liikkeiden taustaa ja keskeisiä piirteitä 

*Uskontojen nykytilanne 

*Kehittää valmiuksia toimia työelämässä ja kansainvälisissä yhteyksissä 

 

UE 4 Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa (II) 

•Suomen uskontotilanne, suomalainen uskonnollisuus ja uskonnottomuus 

•Kyselytutkimuksia mihin Rajamäellä uskotaan: kummituksiin, ufoihin, enkeleihin, yliluonnolliseen, kohtaloon?   

•Uskontoihin liittyvät tavat, juhlat, perinteet Suomessa 

Uskonnon- ja katsomuksenvapaus, uskontokritiikki ja uskonnoton tapakulttuuri Suomessa 

Vierailut kurssilaisia kiinnostaviin uskonnollisiin kohteisiin Helsingissä  

 

UE 5 Uskonnot tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa (II-III) 

*Populaarikulttuuri=musiikki, elokuvat,sarjakuvat,videopelitjakirjallisuus jne.  

*Uskonnolliset teemat, symboliikka ja myytit 

*Raamatun kertomusten erilaiset tulkinnat taiteess 

*Muinaissuomalainen uskonto 

 

UE 6 Uskonnot ja media (II-III) 

• Miten uskonnot näkyvät medioissa? Millä tavalla uskontoihin liittyvistä asioista uutisoidaan?  

• Uskonnollisen kielen ja kuvien käyttö eri medioissa esim. miten montaa Raamatun ilmausta Mertaranta ehtii käyttää yhden lätkämatsin aikana? Mitä paavi tviittaa 

• Median vaikutus uskontoilmiöihin, kuten asenteet ja uskontoihin liittyvät mielikuvat, uskonnot ja konfliktit, uskonnot ja rauhan rakentaminen, uskontokritiikki 

 

UE 7 Raamattutieto ja soveltava etiikka (III) 

Maailmankirjallisuuden tunnetuimman ja luetuimman teoksen ympärille rakentuva kurssi.  

•Vierailut Helsingin yliopiston Eksegetiikan laitokselle ja Diakonia-ammattikorkeakouluun. 

•Raamatun tutkimus ja tulkintatavat: fundamentalistinen, konservatiivinen, pelastushistoriallinen, eksistentialistinen ja feministinen tulkinta.  

•Ratkaistaan ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä eri näkökulmista.   

 
UE 8 Uskonnon kertauskurssi (3. jakso) (III) 

*Kerrataan lukion uskonnon kurssit ylioppilaskokeita varten.  

* Treenataan aiempien ylioppilaskokeitten tehtävien avulla huippuvastauksia ja käytetään erilaisia sähköisiä tehtävätyyppejä.


Kuvia