Oppimäärän vaihtaminen

Matematiikan oppimäärää vaihdettaessa pitkästä lyhyeen kursseja luetaan hyväksi seuraavasti:

MAA2  -->  MAB2

 MAA3 -->  MAB3

MAA6 -->  MAB7

MAA8 -->  MAB4

MAA10 --> MAB5

 

 

PAKOLLISET KURSSIT

 

MAY1. Luvut ja lukujonot  (I)

· reaaliluvut, peruslaskutoimitukset ja prosenttilaskenta, funktio, kuvaajan piirto ja tulkinta

· lukujono, rekursiivinen lukujono, aritmeettinen jono ja summa

· logaritmi ja potenssi sekä niiden välinen yhteys, muotoa , x ∈ℕolevien yhtälöiden ratkaiseminen

· geometrinen jono ja summa

 

MAB2 Lausekkeet ja yhtälöt (I)

· suureiden välinen lineaarinen riippuvuus ja verrannollisuus

· ongelmien muotoileminen yhtälöiksi

· yhtälöiden ja yhtälöparien graafinen ja algebrallinen ratkaiseminen

· ratkaisujen tulkinta ja arvioiminen

· toisen asteen polynomifunktio ja toisen asteen yhtälön ratkaiseminen


MAB3 Geometria (I)

· kuvioiden yhdenmuotoisuus

· suorakulmaisen kolmion trigonometria

· Pythagoraan lause ja Pythagoraan lauseen käänteislause

· kuvioiden ja kappaleiden pinta-alan ja tilavuuden määrittäminen

· geometrian menetelmien käyttö koordinaatistossa

 

MAB4 Matemaattisia malleja (II)

· lineaarisen ja eksponentiaalisen mallin soveltaminen

· potenssiyhtälön ratkaiseminen

· eksponenttiyhtälön ratkaiseminen logaritmin avulla

· lukujonot matemaattisina malleina


MAB5 Tilastot ja todennäköisyys  (II)

· diskreettien tilastollisten jakaumien tunnuslukujen määrittäminen

· regression ja korrelaation käsitteet

· havainto ja poikkeava havainto

· ennusteiden tekeminen

· kombinatoriikkaa

· todennäköisyyden käsite

· todennäköisyyden laskulakien ja niitä havainnollistavien mallien käyttöä


MAB6 Talousmatematiikka (III)

· indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-, verotus- ja muita laskelmia

· taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja lukujonojen ja summien avulla


VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

 

MAB7 Matemaattinen analyysi  (II)

· graafisia ja numeerisia menetelmiä

· polynomifunktion derivaatta

· polynomifunktion merkin ja kulun tutkiminen

· polynomifunktion suurimman ja pienimmän arvon määrittäminen suljetulla välillä

 

MAB8. Tilastot ja todennäköisyys II (III)

· normaalijakauma ja jakauman normittamisen käsitteet

· toistokoe

· binomijakauma

· luottamusvälin käsite

 

KOULUKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT

MAB9: Ylioppilaskirjoituksiin kertaava kurssi (III) 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija vahvistaa ja kertaa taitojaan yo-tutkintoa varten,  saa laskurutiinia oikean tasoisista tehtävistä ja tutustuu vanhoihin ylioppilastehtäviin.  Sisältönä lukion matematiikan pakollisten ja syventävien kurssien keskeinen aines. 

MAB10: MAY1 ja/tai MAB2 täydentävä kurssi (I) 

Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijaa matematiikan aloituksessa ja vahvistaa lukion matematiikan perustaitoja. Sisällöt Kurssien MAY1 ja/tai MAB2 aihepiirit. 

 MAB11: Laskupaja (I, II, III) 

Opiskelija voi mennä laskupajaan laskemaan niitä tehtäviä, jotka hänelle ovat vaikeita. Voi saada ohjausta tarvittaessa joka viikko. Oppilas ottaa itse vastuuta tehtävien suorittamisessa.

 

Kuvia