PAKOLLISET KURSSIT

 

LI1 Energiaa liikunnasta

Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää fyysisen aktiivisuuden ja toimintakyvyn terveyden ja hyvinvoinnin perusedellytyksenä. Opiskelija harjaantuu liikuntataidoissaan ja kehollisessa ilmaisussaan sekä saa tietoja ja kokemuksia fyysisten ominaisuuksien harjoittamisesta monipuolisesti. Opiskelija saa kokemuksia yhdessä liikkumisesta reilun pelin hengessä. Opiskelijan koettu liikunnallinen pätevyys vahvistuu uuden oppimisen, liikunnan tuoman ilon ja virkistyksen myötä. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat liikunnallisten perustaitojen soveltaminen ja fyysisten ominaisuuksien harjoittaminen eri liikuntatehtävissä, -muodoissa ja -lajeissa opiskeluympäristön mahdollisuuksia monipuolisesti käyttäen. Kurssilla on numeroarviointi.

 

LI2 Aktiivinen elämäntapa

Tavoitteena on opettaa ja kannustaa opiskelijaa liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen sekä riittävän päivittäisen fyysisen aktiivisuuden saavuttamiseen. Opiskelijaa ohjataan ymmärtämään, että liikuntaharrastusten lisäksi toimintakykyä, terveyttä ja hyvinvointia tukeva fyysinen aktiivisuus muodostuu arjen valinnoista ja pitkäkestoisen istumisen välttämisestä. Kurssilla pyritään seuraamaan oman kunnon kehitystä. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat fyysisten ominaisuuksien arviointi, hengitys- ja verenkiertoelimistöä kuormittava liikunta, lihaskuntoharjoittelu ja kehonhuolto. Opiskelijat ohjataan havainnoimaan arkisia toimintatapojaan ja valintojaan fyysisen aktiivisuuden ja terveyden näkökulmista. Opiskelijat saavat ohjausta ja palautetta liikunnallisen elämäntavan ja fyysisesti aktiivisen arjen toteuttamiseen. Kurssin alussa sekä lopussa tehdään oman kunnon seurantaa helpottavat kunnon kartoitustestit. Kurssilla on numeroarviointi.

 

 

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

 

LI3 Terveyttä liikkuen

Kurssilla syvennetään erityisesti fyysiseen toimintakykyyn liittyviä taitoja ja tietoja. Kurssin tavoitteena on oman säännöllisen liikunnan edistäminen sekä fyysisten ominaisuuksien seuraaminen ja kehittäminen. Opettaja ohjaa liikuntaohjelman suunnittelua ja toteutusta. Liikuntasuunnitelmaa toteutetaan mahdollisuuksien mukaan

liikuntateknologiaa hyväksi käyttäen. Kurssilla on numeroarviointi.


LI4 Yhdessä liikkuen

Kurssilla syvennetään erityisesti sosiaalisen toimintakyvyn osa-alueen taitoja ja tietoja. Kurssin tavoitteena on edistää opiskelijoiden sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Työtavoissa painottuu opiskelijaryhmän aktiivinen osallisuus, toiminnallisuus ja yhteistoiminta. Kurssin sisältönä voi olla jokin yhdessä toteutettava liikunta, kuten vanhojenpäivän tanssit tai muu projektiluonteinen kokonaisuus. Kurssilla on numeroarviointi.

 

LI5 Hyvinvointia liikkuen 

Kurssilla syvennetään erityisesti psyykkisen toimintakyvyn osa-alueen taitoja ja tietoja. Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijan jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä rentouttavien ja elämyksellisten liikuntakokemusten kautta. Monipuoliset liikuntatehtävät mahdollistavat osallisuuden, liikunnallisen pätevyyden ja kehollisen ilmaisun kokemuksia. Kurssilla on numeroarviointi.

 

LIIKUNNAN KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

LI6: Joukkue- sekä yksilöpelit palloilussa

Kurssin tavoitteena on tutustua ja/tai syventää eri joukkue- sekä yksilöpallopelien sääntötuntemusta ja tekniikkaa. Kurssin sisältönä on tuttuja pallopelejä ja niiden sovellutuksia, viitepelejä ja pelitaktiikoita sekä uusia lajeja. Keskeisinä maila- ja pallopeleinä ovat mm. sulkapallo, tennis, pöytätennis, jalkapallo/futsal, koripallo, lentopallo, käsipallo, pesäpallo ja salibandy. Kurssilla on numeroarviointi.

LI7: Abikurssi ”rentona kirjoituksiin”

Tavoitteena on kirjoituksista aiheutuvan stressin poistaminen liikunnan ja rentoutusharjoitusten avulla. Sisältöinä on monipuoliset liikuntamuodot; liikuntalajit valitaan oppilasryhmän toivomusten mukaan. Kurssilla on numeroarviointi, jossa otetaan huomioon opiskelijan aktiivisuus, vastuullisuus ja asennoituminen.

 

Kuvia