Kuvataiteen kursseissa ei ole etenemisjärjestystä, voit siis valita minkä tahansa kurssi minä lukiovuonna tahansa.

PAKOLLISET KURSSIT

KU1 Kuvat ja kulttuurit

Kurssilla opiskelija vahvistaa omaa ilmaisuaan & kädenjälkeään piirtäen, maalaten sekä myös digitaalista kuvankäsittelyä harjoittaen. Kurssin keskeistä sisältöä ovat niin taiteen, median kuin muunkin visuaalisen kulttuurin kuvastot, näiden analysointimenetelmät sekä ajankohtaiset ilmiöt.

KU2 Muotoillut ja rakennetut ympäristöt

Kurssilla opiskelija oppii arkkitehtuurin ja muotoilun perusteita sekä suunnitteluprosesseja. Opiskelija oppii tarkastelemaan ympäristöä niin ekologisuuden, rakennustaiteen kuin kulttuurinkin näkökulmasta. Kurssilla tehdään pienoismalleja, sisustussuunnitelmia ja ympäristöteoksia. Kurssiin kuuluu myös arkkitehtuuriin keskittyvä retki Helsinkiin.

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

KU3 Osallisena mediassa

Kurssilla opiskelija oppii tulkitsemaan median visuaalisen maailman (mainokset, pelit, elokuvat, sosiaalinen media jne.) suhdetta itseensä ja eri kulttuureihin. Kurssilla perehdytään median kuvailmaisun vaikutuskeinoihin ja mediakriittisyyteen. Kurssin keskeistä sisältöä ovat myös median käsitteistöt; eri lajit, kuvastot sekä myös ajankohtaiset ilmiöt. Toteutetaan mainoksia, lyhytfilmejä, animaatioita sekä tutkitaan pelien maailmaa.

KU4 Taiteen monet maailmat

Kurssilla opiskelija oppii ymmärtämään taidehistorian pääpiirteitä kronologisesti ja teemallisesti. Kurssilla tulkitaan taidekuvia etenkin tapahtumien, ajan kuvan ja taiteilijan sisäisen maailman ilmentäjänä. Maalataan öljyväreillä ja tutkitaan muitakin historiallisesti merkittäviä tekniikoita opiskelijan oman ilmaisun monipuolistajina.

 

KOULUKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT

 

KU5 Taideprojektipaja

Kurssin aikana toteutetaan ajankohtainen taideprojekti, jonka aiheet ja teemat sekä toteutus-tavat vaihtelevat lukuvuosittain. Tehdään seinämaalauksia, teoksia Rajamäen ympäristöön, koulun juhliin videoteoksia ja lavasteita sekä perehdytään nykytaiteen kenttään. Kurssilla voimme myös vierailla nykytaiteen museo Kiasmassa ja/ tai ajankohtaisissa näyttelyissä.

 

KU6: Piirustustekniikat

Kurssin aikana perehdytään eri piirustustekniikoihin sekä –välineisiin. Painopiste aihevalinnoissa on erityisesti opiskelijan omissa kiinnostuksen ja oppimisen tavoitteiden kohteissa.

 

KU7: Valokuvaus- ja kuvankäsittely

Kurssilla valokuvataan, harjoitellaan sommittelua, digitaalista kuvankäsittelyä sekä tutustutaan kameran eri teknisiin ominaisuuksiin. Oma kamera suotava, muttei pakollinen.

 

 

KU8: Värityöpaja

Kurssilla hypätään perinteisten maalaustekniikoiden toiselle puolen; maalataan, tutkitaan, maistellaan, haistellaan ja eläydytään värien maailmaan värikylpy™ –metodia hyödyntäen. Piirustustaitoa ei tarvita, vain avoin ja tutkiva mieli!

 

KU9: Kuvataiteen lukiodiplomi LD2

Kurssilla on mahdollisuus suorittaa valtakunnallinen kuvataiteen lukiodiplomi.

Opiskelijalla täytyy olla vähintään neljä (4) kuvataiteen kurssia suoritettuna ennen lukiodiplomin aloittamista. Lisätietoa lukiodiplomista: http://www.edu.fi/lukiodiplomit/kuvataiteen_lu-kiodiplomi

Kuvia