LUKION B3-JAPANI

 

JPB31 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen (I-III)

Tutustutaan japanin kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan japanin kielen suhde opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa ja niissä tarvittavia viestintästrategioita, sekä opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia. Tutustutaan japanilaiseen kirjoitusjärjestelmään. Opetellaan hiragana-merkit ja harjoitellaan niiden tunnistamista, kirjoittamista ja lukemista. Tutustutaan joihinkin yksinkertaisiin kanji-merkkeihin. Opetellaan kirjoittamaan oma nimi katakana-merkeillä.

 

JPB32 Matkalla maailmalla (I-III)

Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa sosiaalisen kohtaamisen tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa. Opetellaan lisää viestintästrategioiden ja erilaisten kompensaatiokeinojen käyttöä. Tutustutaan myös joihinkin sosiaalisen kohtaamisen ei-kielellisiin piirteisiin. Vahvistetaan hiragana-merkkien osaamista. Tutustutaan joihinkin uusiin kanji-merkkeihin, jotka tulevat vastaan tavanomaisissa asiointitilanteissa. Tutustutaan katakana-merkkeihin. Kirjoitetaan suppeita viestejä japaniksi. Tutustutaan mahdollisuuksien mukaan siihen, kuinka japanin kieltä kirjoitetaan tietokoneella

 

JPB33 Elämän tärkeitä asioita (I-III)

Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Käsitellään aihepiirejä ja tilanteita, jotka liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin. Opetellaan katakana-merkit ja joitain uusia kanji-merkkejä, jotka liittyvät jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin. Tutustutaan kanji-merkkien muodostamiseen, kanji-radikaaleihin, ja opetellaan kanji-merkkien tunnistamista käyttäen apuna sanakirjoja. Tuotetaan omia lyhyitä tekstejä hiragana-, katakana- ja kanji-merkeillä turvautuen tarpeen mukaan tieto- ja viestintäteknologiaan. Kurssi painottuu yhä puhuttuun kieleen

Kuvia