Oppilaitoksille

Tervetuloa Ippo-koulujen verkostoon!

Ippo-hankkeen tavoitteena on luoda verkosto japania opettavista lukioista ja peruskouluista. Verkoston avulla oppilaitokset voivat jakaa kokemuksiaan japanin kielen ja kulttuurin opetuksesta, kansainvälisyyskasvatuksesta, mahdollisesta ystävyyskoulutoiminnasta, oppilas- tai opettajavaihdosta ja kerhotoiminnasta. Tavoitteena on kehittää ja yhtenäistään japanin kielen opetusta peruskouluissa ja lukioissa, sekä tulevaisuudessa myös luoda ja jakaa peruskouluun ja lukioon soveltuvaa opetusmateriaalia.

Verkostoon ovat tervetulleita kaikki japania opettavat ja japanin kielen ja kulttuurin opetuksesta kiinnostuneet peruskoulut ja lukiot. (Myös esimerkiksi kansanopistot tai toisen asteen koulutusta antavat oppilaitokset, joissa japanin opetusta annetaan teini-ikäisille ja nuorille, saattavat hyötyä verkostossa mukana olemisesta.)

Verkostoon liittyvien koulujen tulee täyttää ja toimittaa hankekoordinaattorille kaksi alkukartoituskyselyä. Toinen on suunnattu oppilaitoksen rehtorille, toinen japania opettavalle opettajalle. 

Kyselyihin vastataan netissä. 

Rehtorin netissä täytettävät alkukartoituskysely löytyy tästä.

Japaninkielen opettajan netissä täytettävä alkukartoituskysely löytyy tästä.  

 

Jos haluatte mieluummin ladata kyselyn Word-version ja lähettää sen sähköpostitse tai postitse, sekin on mahdollista. Ladatut ja täyteyt lomakkeet palautetaan hankekoordinaattorille alla olevaan posti- tai sähköpostiosoitteeseen.

Rehtorille tarkoitettu alkukartoituskysely on ladattavissa tästä (PDF-tiedosto).

Japanin opettajalle tarkoitettu alkukartoituskysely on ladattavissa tästä (PDF-tiedosto).    

 

Ippo-hanke/Ulla Saari

Rajamäen lukio
Keskusraitti 1
05200 RAJAMÄKI

ulla.saari@nurmijarvi.fi