Ippo

Ippo-hankke päättyi 31.12.2018,  eikä hankkeen kotisivuja enää päivitetä. 
(Opetushallitus rahoittaa  kansainvälisyyshankkeita maksismissaan kuusi vuotta.)
Opetushallituksen rahoittama, syksyllä 2018 aloittanut Aasian ja Afrikan kielten hanke  jatkaa japanin opetuksen kehittämistä Suomen peruskouluissa ja lukioissa. Ippo-hankkeen perustama Facebook-sivu  ja blogi  jatkavat toimintaansa. (Sivuja päivittää Aasian ja Afrikan kielten hanke).
Kiitos kaikille mahtavasta yhteistyöstä 2012-2018!

 Ippo-hanke: Japania lukiossa ja peruskoulussa 

 

Ippo-hankkeen kuvaus

Opetushallituksen rahoittama hanke Ippo - Japania lukiossa ja peruskoulussa käynnistyi elokuussa 2012. Hanketta koordinoi Rajamäen lukio. Ippo-hanke on  kansallisen kehittämistoiminnan kansainvälisyyshanke, ja sille on myönnetty rahoitusta vuoden 2018 loppuun.

Japania on opetettu Suomen lukioissa ja peruskouluissa parikymmentä vuotta. Japani kieli tuli lukion uuteen opetussuunnitelmaan  vuonna 2016. Ippo-hanke oli aktiivisesti mukana opetussuunnitelman kehitystyössä. Japanin kieli löytyy lukion uudesta opsetussuunitelmasata kohdasta Aasian ja Afrikan kielet, B3-oppimäärä. Ippo-hanke on  sen pohjalta laatinut yksitysikohtaisemman B3-japanin opetussuunnitelman , jonka tarkoitus on helpottaa paikallisen ja koulukohtaisen opetussuunnitelman laadintaa ja japanin opetuksen toteuttamista lukioissa.

Helsingin yliopistossa on ollut mahdollista pätevöityä japanin aineenopettajaksi vuodesta 2015. Tämän ansiosta on mahdollista saada päteviä japanin opettajia myös perukouluun ja lukioon. 

Ippo-hanke on kehittänyt peruskouluun ja lukioon sopivaa japanin opetusmateriaalia ja jakanut seitä verkosoton kouluille. Ippo-verkosotoon kuuluvien lukioiden ja peruskoulujen japanin opiskelijoille on keväisin jaettu kirjastipendejä. Ippo-hanke on vuosittain järjestänyt seminaareja, oppilastapahtumia  ja japanin opettajien tapaamisia. Yhteistyötä on tehty tiiviisti mm. lukioiden kiina-hanke Yanzun  ja ammatillisten oppilaitosten Japani-verkosto Hanakon kanssa. 

Keväällä 2017 käynnistyi lukiolaisille suunnattu kunttuurivaihto-ohjelma Ippo to Japan yhteistyössä Miyakodassa toimivan japanilaisyrityksen  kanssa.  Kolme lukiolaista pääsi kuukaudeksi pariksi tutustumaan japanilaiseen palvelukulttuuriin ja työelämään kesällä ja syksyllä 2017. 

Projektin tavoitteet vuosille 2017-2018 ovat seuraavat:

  • Japanin kieltä opettavien lukioiden ja peruskoulujen, sekä kouluissa opettavien japanin opettajien verkoston laajeneminen 
  • Japanin kielen peruskoulu- ja lukio-opetuksen opetuksen kehittäminen ja vakiinnuttaminen
  • Peruskouluun ja lukioon sopivan japanin kielen opetusmateriaalin kehittäminen ja jakaminen
  • Japanin opiskelijoiden kannustaminen ja motivointi
  • Japani-yhteistyön kehittäminen koulujen, kouluasteiden ja eri toimijoiden kesken
Hankkeen tomintakertomuksia on julkaistu Ippo-hankkeen blogissa.

Sana 'ippo' on japania, ja se tarkoittaa 'yksi askel'.
Ippo kirjoitetaan hiragana-merkeillä いっぽ  ja kanji-merkeillä 一歩.
Tämä hanke on yksi askel sitä kohti, että japanin opetus vakiintuu ja vahvistuu Suomen kouluissa.
pupu_final 7cm 
千里の道も一歩から。
Senri no michi mo ippo kara.
Pitkäkin matka aloitetaan yhdellä askeleella.